หลวงพ่อเดิมคู่บ้าน ดอกบัวบานทั่วถิ่น ธารารินทั่วเมือง สมเด็จเจ้าลือเลื่อง เมืองสะตอพันธ์ุดี
นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์
นายอำเภอกระแสสินธุ์
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอกระแสสินธุ์
อำเภอกระแสสินธุ์
พื้นที่ 114 ตร.กม.
ประชากรชาย 7,727 คน
ประชากรหญิง 7,992 คน
รวมทั้งหมด 15,719 คน
อบต/เทศบาล 4 แห่ง
รายงานการประชุม